choose language:

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IWENT sp z o.o.;
  2. kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu (32) 440 22 50 i pod adresem e-mail: iwent@iwent.biz;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań/przetargów/umów/zatrudnienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Państwa dane osobowe pozyskiwane są z formularza www/dokumtnów przetargowych/dokumentów rekrutacyjnych;
  6. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów między stronami;
  7. Państwa dane dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
send an inquiry SEE HOW TO REACH US Call: 516 800 635
Realization: Internet Marketing Agency